πολιτική απορρήτου

Το interesting-news.online εγγυάται τους επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο, πλήρη σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους, ιδίως την ευρωπαϊκή οδηγία GDPR. Η επίσκεψη του ονόματος του ιστότοπου δεν περιλαμβάνει την αποστολή από μόνη της, ούτε χειροκίνητο ούτε αυτόματα, οποιουδήποτε είδους προσωπικών δεδομένων που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Μόνο μερικές περιστασιακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν την αποστολή ορισμένων προσωπικών δεδομένων, αυτό είναι προαιρετικό και πάντα με την ενημερωμένη συγκατάθεση του επισκέπτη. Τα στοιχεία που αποστέλλονται θα αντιμετωπίζονται από την  interesting-news.online, σύμφωνα με τους όρους του τρέχοντος νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, υποθέτοντας ότι τα δεδομένα είναι σίγουρα και ακριβή και τα οποία έχουν εισαχθεί από τον επισκέπτη ή την εισαγωγή του από τρίτους, αλλά πάντα με την κατάλληλη εξουσιοδότηση του. Αυτή η πολιτική απορρήτου αποτελεί μέρος των συνθηκών χρήσης του δικτυακού τόπου ειδήσεων και ρυθμίζει τη συλλογή και τη θεραπεία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το ρεύμα του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων Το όνομα του ιστότοπου είναι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του. Το  interesting-news.online συλλέγει μόνο δεδομένα σε τρεις καταστάσεις: “Αποθεματικό χρονολόγησης”, “Επαφές” και “Δελτίο πληροφοριών”. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα φυλάσσονται μόνο από την  interesting-news.online κατά τη διάρκεια του απαραίτητου χρόνου και μπορούν να μεταδοθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνδεδεμένους οργανισμούς. Τα δεδομένα που συλλέγονται προορίζονται να ανταποκριθούν στις αιτήσεις κράτησης ραντεβού, καθώς και αιτήματα επικοινωνίας και το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα είναι αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του επισκέπτη, δεν είναι σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση, θα ζητήσει συγκεκριμένα οποιοδήποτε είδος κλινικών πληροφοριών. Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται από τους επισκέπτες θα διατηρηθούν μόνο για να επιτρέψουν την αναγνώριση κατά τη διάρκεια του χρόνου αυστηρά απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων του αιτήματός σας. Μετά από αυτή την περίοδο, τα δεδομένα θα εξαλειφθούν. Ο ιστότοπος υποθέτει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι αληθή και ακριβή και έχουν εισαχθεί από τον αντίστοιχο κάτοχο τους ή σε περίπτωση που η εισαγωγή πραγματοποιείται από τρίτους ότι έχει προηγουμένως εγκριθεί από αυτούς. Δικαίωμα πρόσβασης βάσει του νόμου, οι επισκέπτες εγγυώνται το δικαίωμα πρόσβασης, την ενημέρωση και τη διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να αντιταχθούν στη θεραπεία των εν λόγω δεδομένων, κατόπιν γραπτής αίτησης που απευθύνονται στο  interesting-news.online, Οδός Αγίου Ραφαήλ, 10 8787 Πάφος. Ανακοίνωση δεδομένων Το όνομα του ιστότοπου μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που εισήγαγε οι επισκέπτες του σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών / των ιατρών, που προηγουμένως εντοπίστηκαν και γνώση του επισκέπτη. Πολιτική cookies Το όνομα του ιστότοπου. Δεν χρησιμοποιεί τα cookies απευθείας για τη συλλογή οποιουδήποτε είδους πληροφοριών από τους επισκέπτες σας. Χρησιμοποιήστε, ωστόσο, μερικά cookies Google Analytics (εργαλείο αναφοράς Google που σας επιτρέπει να λάβετε στατιστικά στοιχεία από τις επισκέψεις στον ιστότοπο). Αυτά τα cookies της Google Analytics έχουν τον μοναδικό σκοπό την καταγραφή στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με τη ροή επισκέψεων και τα χαρακτηριστικά τους. Τα cookies της Google Analytics αποστέλλουν μόνο δεδομένα στο διακομιστή όπου είναι εγκατεστημένο ο τομέας, ο οποίος τους καθιστά ιδιοκτησία από αυτόν τον τομέα. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να ανακτηθούν από οποιαδήποτε υπηρεσία ή άλλο τομέα. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω αυτών των μέσων δεν επιτρέπουν τη δημιουργία οποιασδήποτε σχέσης στο επίπεδο της διεύθυνσης IP του χρήστη, προκειμένου να επαληθεύσουν τα προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική δεδομένων που αποκτήθηκε από το Google Analytics στη διεύθυνση www.google.com/pololies/privacy/partners/. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου Το interesting-news.online διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και αμέσως, να αλλάξει, να προσθέσει ή να καταργήσει, εν μέρει ή στο σύνολό της, αυτή την πολιτική απορρήτου. Ερωτήσεις Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης του ιστότοπου και της Πολιτικής Απορρήτου, στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]