Στη δημιουργία ενός κέντρου έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα, επάνω στο λογισμικό για τον τομέα after sales του κλάδου αυτοκινήτων…

Το άρθρο OneDealer: Στην Ελλάδα το ευρωπαϊκό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα, με τη στήριξη της ΕΤΕπ εμφανίστηκε πρώτα στο Documento.