Σε ένα περιβάλλον συνεχών κρίσεων, που βαθαίνουν τις κοινωνικές ανισότητες και μειώνουν τις ευκαιρίες για τις νεότερες γενιές κι ενώ…

Το άρθρο Η άνοδος της ακρίβειας και η κάθοδος της αγοραστικής δύναμης εμφανίστηκε πρώτα στο Documento.