Έμπλεος χαράς ο Άδωνης Γεωργιάδης παρουσίασε τα νέα κατορθώματα της σχολής του: το «άγημα Λεωνίδας». Φωτογραφήθηκε κατόπιν μετά της συζύγου…

Το άρθρο «Άγημα Λεωνίδας»: Χουντικούς εορτασμούς αντιγράφει ο Άδωνης εμφανίστηκε πρώτα στο Documento.