Τα αποτελέσματα της επικαιροποιημένης μελέτης Λύτρα, που καλύπτει την περίοδο 9/2021 έως 04/2022, είναι λίγο πολύ γνωστά. Θα ήθελα να…

Το άρθρο «Η τρέχουσα πολιτική δημόσιας υγείας είναι απολύτως καταδικασμένη να παράγει τα θλιβερά αποτελέσματα» εμφανίστηκε πρώτα στο Documento.